KÜMBLUSTÜNNI KASUTUS –JA OHUTUSJUHEND

Kasutusjuhend  

1. Kümblustünn tuleb paigaldada tasasele pinnale. Aluspind peab olema nii kõva, et haagis ei  vajuks veega täidetud tünni raskuse all maasse. 

2. Enne kümblustünni veega täitmist veenduge, et tünni vee äravoolukraan ja ahju  tühjenduskork oleks suletud. 

3. Tuleb jälgida, et kümblustünni haagise tugijalad (4tk) on toetatud vastavale alusele  (komplektis kaasas). Tugiratas peab olema üles tõstetud. 

4. Paigalda ahjule korsten. 

5. Kui kümblustünnis on vesi sees ja/või ahi köeb, siis on kümblustünni liigutamine keelatud. 

6. Ilma veeta on kümblustünni ahju tule tegemine keelatud! 

7. Ahju kütmist võib alustada alles  pärast seda kui mõlemad vannis asuvad läbiviigud (ahju torud) on vee all. 

8. Kümblustünni täitmiseks kulub umbes 1800 l vett. Vee optimaalne tase jääb tünni servast 10-15 cm madalamale.

9. Kümblustünni ahi  on mõeldud ainult küttepuudega kütmiseks. Kütmisel soovitame kasutada võimalikult  kuivasid kuni 45 cm pikkuseid puuhalge. Tule tegemiseks soovitame kasutada piiritustablette või süütevedelikku, mitte paberit ega pappi. Paberist ja papist tekib palju  lendavat ning põlevat tuhka, mis on tuleohtlik ümbruskonnale ning lendlev tuhasodi võib  sattuda kümblustünni. 

10. Soovitatav veetemperatuur on 35–38 °C. Kõrgemad veetemperatuurid võivad põhjustada  terviseprobleeme. Olenevalt aastaajast võib vee kümblustünni soojendamiseks kuluda 2-3  tundi. Kata kütmise ajaks kümblustünn kattega, et vesi kiiremini soojeneks. Tünni vee  temperatuur on kütmise ajal põhjas ja pinnal erinev. Sega aeg ajalt vett, et ühtlustada vee  temperatuuri. Tee seda kindlasti enne termomeetriga mõõtmist. Soovitame kütta kuni 36°C,  sest ahi on kuum ja soojendab vett edasi. Oht vesi liiga kuumaks kütta. Mahajahtumise vältimiseks hoida nõrk tuli ahjus. 

11. Kümblustünn on mõeldud kasutamiseks korraga maksimaalselt 12 täiskasvanud inimesele.  Ära ületa kümblustünni lubatud inimeste arvu. Liigne mass võib kahjustada tünni plastiksisu või konstruktsiooni. 

12. Ära mine kümblustünni liivaste jalgadega ning ära võta kaasa kive ega  muid kõvasid esemeid, mis võivad tünni plastiksisu kahjustada. 

13. Kümblustünni ei tohi veest tühjaks lasta enne kui söed on täielikult kustunud. 

14. Pärast kasutamist ja ahju jahtumist tühjenda kümblustünn haagise vasaku ratta ees oleva kraani kaudu. Ahju ümbritsevat veesärki saad tühjendada ahju ees oleva korgi kaudu. Eriti tähtis  talvisel perioodil. Talvel, kui on vee külmumisoht, ära jäta tünni tühjaks laskmata. Külmuv vesi lõhub paisudes nii tünni plastiksisu kui ka veetorud ahjus. NB! Eraldi tuleb vesi välja lasta ka  ahjust! 

15. Tühjalt on keelatud LED valgustid ja mullisüsteemi tööle panna.

16. Keemiliste ainete ning karedate švammidega on tünni puhastamine keelatud, sest see  kahjustab tünnisisu. 

17. Ahju tuhakast tuleb tühjendada/puhastada pärast igat kasutuskorda ja asetada see  transpordi ajaks tagasi kappi. 

18 Transportimise ajal ei tohi tünnis olla inimesi, loomi ega hoida muid esemeid. Liikuvad  esemed kahjustavad kümblustünni plastiksisu ning on ohtlikud kogu veosele. 

19. Tagasta kümblustünn alati puhtalt. 

Ohutusjuhend 

  • Ahi ja korsten on kütmise ajal ning mõned tunnid pärast kütmist kuumad. Kasutuse ajal  on keelatud neid osi katsuda paljaste kätega. Ahju ukse avamiseks tuleb kinni hoida  ahjuukse sulgurist.
  • Kasuta kümblustünni sisenemiseks ainult selleks ettenähtud kohta.
  • Soovitatav veetemperatuur on 35–38 °C. Kõrgemad veetemperatuurid võivad põhjustada terviseprobleeme.
  • Südamehaigustega isikud peavad kümblustünni kasutamisel olema ettevaatlikud.
  • Ära istu sõidu ajal kümblustünnis. 
  • Ära vea veega täidetud kümblustünni.
  • Kasuta kümblustünni sisenemiseks ainult selleks ettenähtud kohta. 
  • Ära jäta lapsi ega joobes isikuid ilma järelvalveta.
  • Vigastuste vältimiseks ära kasuta tünnis klaasist esemeid ega klaastaarat.
Facebook